Privacy verklaring

Privacy verklaring Wim Ten Klooster Groen/Grond/Infra

Datum verklaring: 24-5-2018

Wim ten Klooster Groen/Grond/Infra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Wim ten Klooster Groen/Grond/Infra
Zwartsluizerweg 7
Hasselt 8061 AB
58523294
info@wtkhasselt.nl

Aanleiding

Wim ten Klooster G/G/I hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verwerkt persoonsgegevens van:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
–        Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
–        Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
–        Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
–        E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
–        Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
–        Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–        BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact
Komatsu_machine_levert_ zand

Wim ten Klooster G/G/I bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Wim ten Klooster G/G/I verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:Grondslag gegevensverwerking
–        Het aanbieden en uitvoeren van dienstenUitvoeren overeenkomst
–        Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenUitvoeren overeenkomst
–        Het afhandelen van jouw betalingUitvoeren overeenkomst
–        Verzenden van onze nieuwsbriefUitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
–        Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de BelastingdienstWettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Wim ten Klooster G/G/I in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Wim ten Klooster G/G/I blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Wim ten Klooster G/G/I gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan geen social media buttons voor het delen van berichten.

Privacy medewerkers (korte) bedrijfsnaam

Wim ten Klooster G/G/I heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Wim ten Klooster G/G/I neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via info@wtkhasselt.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Jouw rechten

Doel gegevensverwerking:Grondslag gegevensverwerking
–        Het aanbieden en uitvoeren van dienstenUitvoeren overeenkomst
–        Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenUitvoeren overeenkomst
–        Het afhandelen van jouw betalingUitvoeren overeenkomst
–        Verzenden van onze nieuwsbriefUitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
–        Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de BelastingdienstWettelijke verplichting

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met (korte) bedrijfsnaam. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Wim ten Klooster G/G/I behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer (korte) bedrijfsnaam dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wim ten Klooster G/G/I te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@wtkhasselt.nl